Höjdpunkter ur Nöjesmassakern 1. Lilla Annas önskning

Sven Melander frågar lilla Anna vad hon önskar sig mest av allt.