Anrop Amazonas Svensk dokumentär från 2000

Redan kring millennieskiftet varnade forskare för att torka och bränder är ett av de stora framtidshoten mot Amazonas regnskog och dess unika biologiska mångfald. Under sex månader kring år 2000 följde SVT:s team regnskogsforskaren Daniel Nepstad djupt inne i den brasilianska djungeln. Forskarna ville undersöka hur exploatering och skogsavverkning riskerade att orsaka omfattande eldsvådor. En film av Dag Jonzon och Anders Höög.