Forum Mån 16 sep 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 12/9. 10:15: Hälsoriksdagen - opposition och regering om reformer - DIREKT. Vad bidrar mest till tidig upptäckt av cancer? Vilka hälsoreformer saknar och föreslår oppositionen? Och hur vill regeringen utveckla folkhälsopolitiken? Medverkande: Mia Rajalin, Lungcancerföreningen, Patrik Sundström, SKL, Mathias Ekman, Microsoft, Ulrika Heindorff (M), Per Ramhorn (SD), socialminister Lena Hallengren (S), m fl. Del av en heldagskonferens. Arrangör: Livsplats Sverige. 12:00: Rapport. 12:03: Reformisternas egen reformbudget - DIREKT. Pressträff med den socialdemokratiska föreningen Reformisterna med bl a Daniel Suhonen och Markus Kallifatides. 13:00: Allt ska elektrifieras men var ska elen komma ifrån? Från konferensen Energy Summit. Den här delen handlar om en fossilfri industri, smarta elmätare och avslutningsvis blir det paneldiskussion. Med Lars J Nilsson, professor vid miljö- och energisystem Lunds universitet, Anna-Carin Joelsson, Ellevio, Emma Wiesner, Sweco, m fl. Arrangör: Svenska Dagbladet. Från 4/9. 13:30: Utblick genom Norrlandsfönstret - Agenda 2030. År 2015 enades världens ledare om 17 globala mål att arbeta mot till år 2030, för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vad betyder målen på lokal nivå och hur långt har vi kommit? Arrangör: Föreningen för kommunal statistik och planering och Umeå kommun. Från 5/9. 14:45: Sanning eller fejk - sociala mediers påverkan på valen. Många av oss är dåliga på källkritik och ofta får de mest känslomässiga, men minst trovärdiga nyheterna störst spridning i sociala medier. Vilka konsekvenser har det fått i de senaste valen i Sverige och Danmark, och hur rustar vi oss för framtiden? Medverkande: Emma Frans, vetenskapsskribent, Andreas Krog, redaktör Altinget i Danmark, Johan Wester, programledare. Arrangör: Lunds kommun, Region Skåne och Malmö stad. Från 5/7.15:30: Fönster mot medievärlden. Dystra tider för källkritiskt tänkande. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, om kunskapsmotståndet som hotar demokratin. Mediepanelen med Robert Aschberg, ordf Publicistklubben, och Eva Beckman, programbeställare SVT, diskuterar politiker med skelett i garderoben och möjlig kulturskymning i SVT. Värd: Jan Helin, programdirektör SVT. Från 13/9.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.