Forum Ons 2 okt 09:00

09:00: Riksdagen: Debatt om förslag - DIREKT. Riksdagen debatterar Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn. 09:30: Utblick genom Norrlandsfönstret - om städer och landsbygd. Kan alla kommuner överleva i framtiden? Seminarium om skatteutjämningssystem, demografiutmaningar, integration och miljö. Medverkande: Annika Wallenskog, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Po Tidholm, journalist och författare, Thomas Lundgren och Sandrine Rivoire, Umeå kommun, m fl. Arrangör: Föreningen för kommunal statistik och planering och Umeå kommun. Från 5/9. 12:00: Rapport. 12:03: Det livslånga lärandet. Utbildningsutskottet håller ett öppet seminarium om livslångt lärande. Deltar gör representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt forskare. Från 26/9. 14:25: Handelskrig, tullhot och hårda tag. USA bråkar med EU och hotar med tullar. Kina och USA har sitt handelskrig. Brexit riskerar att bli avtalslöst och Mercosur - EU:s handelsavtal med Sydamerika - skapar oro. Diskussion på plats i Strasbourg med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Charlie Weimers (SD) och Jytte Guteland (S). Programledare: Niklas Svensson. Från 17/9. 14:45: SCB:s Demokratidag - EU:s makt och demokratins triangeldrama. Om EU:s påverkan på Sverige, både nationellt och regionalt, och om hur stor vikt som läggs på folkstyre, rättsstat respektive handlingskraft i olika typer av demokratier. Arrangör: SCB. Från 27/9. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.