Forum Ons 6 nov 09:00

09.00 Pressträff: Polisens lägesbild med fokus på sprängningar.Rikspolischef Anders Thornberg, Mats Löfving, chef NOA, Linda Staaf chef underrättelseenheten Noa, och Marie Borg, chef nationella bombskyddet Noa, om polisens arbete med den senaste tidens sprängningar runt om i landet.10:00: Svensk musikutbildning - om bredd och spets. DIREKT. Seminarium om svensk musikpolitik, hur musikutbildningen står sig internationellt och hur man når ut brett. Arrangör: Socialdemokraterna och Liberalerna. 10:55: Stopp för fler länder i EU. Utvidgningen av EU bromsas upp och Nordmakedonien och Albanien tvingas stanna kvar i väntrummet. Det är framförallt Frankrike som bromsar men Nederländerna och Danmark delar Frankrikes skepsis vad beträffar Albanien. Vad får det här för konsekvenser för Europa? Det diskuterar EU-parlamentarikerna Evin Incir (S) och Jessica Stegrud (SD). Programledare: Marcus Carlehed. 11:10: Musiklivets ekosystem. DIREKT. Hur skapar politiken rätt förutsättningar för svenskt musikliv och hur mår landets musikinstitutioner? Om digitaliseringens påverkan och det professionella musiklivets villkor. Arrangör: Socialdemokraterna och Liberalerna. 12:00: Rapport. 12.03: Hur påverkas demokratin om journalister skräms till tystnad? Närmare var tredje journalist har mottagit hot under det senaste året och många överväger att lämna yrket. Medverkande: Jeanette Gustafsdotter, vd och jurist TU-Medier, Åsa Beckman, biträdande kulturchef Dagens Nyheter, Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet och Maria Ripenberg, debattredaktör Upsala Nya Tidning. Arrangör: Årets Mediaamazon och ABF. Från 24/10.13:05: Demokrati, institutioner och kollektiva handlingars dilemma. Om allmänhetens acceptans för klimatpolitisk styrning. Vad bör vi fokusera på och varför? Med Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, m fl. Arrangör: Stockholms universitet. 14:20: FN-seminarium: Med elva år kvar till 2030 - når vi målen? Med elva år kvar till 2030, då de globala målen ska vara uppnådda, varnar FN-chefen António Guterres för att utvecklingen går åt fel håll. Med utrikesminister Ann Linde (S), Jan Eliasson, Sipri, tidigare vice FN-chef, Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör, m fl. Arrangör: Svenska FN-förbundet. 15:45: Kan Sverige krympa EU:s budget? Just nu pågår trepartsförhandlingar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet om EU:s budget för 2020. Därefter ska man komma överens om långtidsbudgeten för 2021- 2027. Sverige vill att budgeten krymps efter brexit medan EU-parlamentet vill se en större budget än kommissionen föreslagit. Medverkande: EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Jörgen Warborn (M). Programledare: Marcus Carlehed. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.