Forum Tis 12 nov 09:00

09.00: Svensk musikutbildning - om bredd och spets. Seminarium om svensk musikpolitik, hur musikutbildningen står sig internationellt och hur man når ut brett. Arrangör: Socialdemokraterna och Liberalerna. Från 6/11.09.30: Pressträff: Moderaterna om invandring och integration. DIREKT. Partiledare Ulf Kristersson (M) och Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitiska talesperson, håller pressträff om nya förslag rörande invandring och integration09.50: Svensk musikutbildning - om bredd och spets. Seminariet fortsätter.10.15 Hållbarhetsforum: Faktatillit, demokrati och populism. Inledning av Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Därefter föredrag och panelsamtal om hur populismen påverkar det demokratiska samtalet och strävan efter ett mer hållbart samhälle. Med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Kristina Axén Olin (M), riksdagsledamot, m fl. Arrangör: Stockholms universitet. Från 29/10.12:00: Rapport. 12.03: Pressträff om våldsbrott i region Mitt. Polisen region Mitt håller pressträff om aktuell lägesbild vad avser skjutningar, sprängningar och grova våldsbrott. Dessutom information gällande anmälningsplikt för personer där regeringen har fattat beslut om utvisning på grund av hot mot rikets säkerhet. Regionpolischef Carin Götblad och Jörgen Pettersson, chef underrättelseenheten, medverkar.12.25: Musiklivets ekosystem. Närmare var tredje journalist har mottagit hot under det senaste året och många överväger att lämna yrket. Medverkande: Jeanette Gustafsdotter, vd och jurist TU-Medier, Åsa Beckman, biträdande kulturchef Dagens Nyheter, Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet och Maria Ripenberg, debattredaktör Upsala Nya Tidning. Arrangör: Årets Mediaamazon och ABF. Från 24/10.13.00: Buller i idrott, strandskydd och Hongkongprotester. DIREKT. Statsråden Isabella Lövin (MP), Ibrahim Baylan (S), Ann Linde (S), Anna Ekström (S) och Eva Nordmark (S) svarar på riksdagsledamöternas interpellationer.15.20: Erfarenheter från skolattentatet i Trollhättan. Slutsatserna efter attacken på Kronans skola i Trollhättan 2015, då tre personer dödades, har blivit en viktig källa till kunskap för organisationer över hela landet. Med Åsa Erlandsson, journalist. Arrangör: DN konferens. Från 9/10. 16:00: Rapport. 16:04: Hänt idag.