Forum Tor 14 nov 09:00

09:00: Så säkrar små kommuner ekonomin. Är färre och större kommuner lösningen för att alla ska få den välfärd som krävs? En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Med Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting, Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund och Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund. Moderator: Marianne Rundström. Arrangör: Kvalitetsmässan. 10:00: Konkurrenskraft i urbaniseringens tid. Betyder urbanisering att storstäderna växer på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft? Martin Andersson, professor BTH, Katrien Vanhaverbeke, SKL och Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren. Moderator: Pernilla Norlin. Arrangör: Kvalitetsmässan. 11.00: Stoppa bidragsfusket.Varje år betalas det ut 8,7 miljarder kronor för mycket från tretton av våra välfärdssystem. Är kommuner och myndigheter för godtrogna? Med bl a Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholm, Katrin Westling Palm, gd Skatteverket, Niklas Altermark, statsvetare Lunds universitet och Janne Josefsson, journalist. Moderator: Elisabet Höglund, journalist. Arrangör: Kvalitetsmässan. Från 12/11.12:00: Rapport. 12:03: Debatt om penningtvätt och terrorism. DIREKT. Riksdagsledamöterna diskuterar förslag som lagts fram i riksdagen. 13.25: Svensk musikutbildning - om bredd och spets. Seminarium om svensk musikpolitik, hur musikutbildningen står sig internationellt och hur man når ut brett. Arrangör: Socialdemokraterna och Liberalerna. Från 6/11.14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Statsråd svarar på ledamöternas frågor. 15:15: Hur leds vården bäst? Hur hanterar chefer i vården personalbrist och resursbrist? Ledarskapet försvåras av krav på detaljstyrning. Med nationalekonom Laura Hartman, Veronica Magnusson, Vision, Staffan Isling, SKL, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska. Arrangör: Kvalitetsmässan. 15:35: Forum: Politik och samhälle.16:00: Rapport. 16:04: Hänt idag: Sammandrag av EU-debatten med Mats Knutson.