Forum Tis 19 nov 2019 09:00

09:00: Så skapas ökad trygghet på sjukhus. Hot mot personalen, obehöriga i lokalerna och våld vid avvisningar - så ser det ut på svenska akutmottagningar. På Akademiska sjukhuset har antalet kameror och låsta ytor ökat och beredskapen har höjts i samverkan med polisen. Med Fredrik Tedenlind, säkerhetschef Akademiska sjukhuset i Uppsala och Joel Manner, polisens ledningscentral i region Mitt. Arrangör: DN konferens. 09:30: Att mötas för ett säkrare Sverige. DIREKT. Om hur väl rustat Sverige är för att möta kriser, hur beredskapen kan stärkas ytterligare och vilket ledarskap som krävs. Deltagare: Ylva Jonsson Strömberg, Röda korset, Dan Eliasson, MSB, Gunilla Glasare. SKL, Per-Erik Ebbeståhl, Malmö stad, Fredric Jonsson, länsstyrelsen Jönköping. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL. 10:45: Kan Sverige krympa EU:s budget? Just nu pågår trepartsförhandlingar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet om EU:s budget för 2020. Sen ska man enas om långtidsbudgeten 2021- 2027. Sverige vill att budgeten krymper eftersom Storbritannien lämnar unionen medan EU-parlamentet vill se en större budget än kommissionen föreslagit. Diskussion mellan EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Jörgen Warborn (M). Programledare: Marcus Carlehed. 11:00: Politik i bokhyllan: Världen sedan 1989. Annika Ström Melin har som journalist bevakat Europa ända sedan Berlinmuren föll för 30 år sedan. I boken skildrar hon hur världen har utvecklats sedan dess. En del av det som hyllades då förkastas idag. Niklas Ekdal intervjuar. 11:15: Risker vid ett förändrat klimat. DIREKT. De senaste årens omfattande skogsbränder, torka och stormar har prövat samhället. I takt med ett allt mer förändrat klimat kommer de väderrelaterade kriserna att öka i antal och omfattning. Med Åsa Granström, SMHI, Camilla Palmér, Nordic Preparedness, Karin Mossberg Sonnek, Robusta beslut och Karina Barquet, Stockholm Environment Institute (SEI). Arrangör: MSB och SKL. 12:00: Rapport. 12:03: Risker vid ett förändrat klimat, forts. 12:15: AI i skolan. Hur förändrar AI lärandet? Vissa menar att artificiell intelligens inte kan ersätta lärare, andra att lärare inte behöver närvara. Med Micco Grönholm, Head of Future och Simon Melin, förskollärare, samt Anna Bjurström, Vinnova och Troed Troedsson, framtidsanalytiker. Arrangör: Kvalitetsmässan. 13:00: Närhet till samhällsservice och integrationsutmaning. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Finansminister Magdalena Andersson (S), finansmarknadsministern Per Bolund (MP) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:45: Pressträff med justitieminister Morgan Johansson (S) om skärpt straff för trafikbrottslighet. DIREKT. En utredning om skärpt straff vid trafikbrottslighet presenteras och en utvärdering av promillegränsen för sjöfylleri. 14:10: Riksdagsdebatterna fortsätter. 15:45: Politik i bokhyllan: En strävan efter sanning. Vad är egentligen kunskap? Och vad är vetenskap? Filosofen Bengt Kristensson Uggla beskriver vetenskapen som ett projekt, med en historia och en framtid som utmanar. Niklas Ekdal intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt idag.