Forum Tis 26 nov 2019 09:00

09:00: Fitnessdopning och gymkultur. Gymkulturen har gått från 1970-talets instängda källarlokaler till en uppsjö olika träningsformer och hälsosamma livsstilar som ideal. Forskning visar att dessa hälsoarenor också kan sammankopplas med dopning. På seminariet presenteras en kunskapsöversikt följt av panelsamtal. Arrangör: Forte och Riksidrottsförbundet. 10:30: Politik i bokhyllan - I händelse av min död. Författarna har i tio års tid dokumenterat alla fall i Sverige där kvinnor blivit dödade av sin partner. Genom rättegångsprotokoll, domar, dagböcker och brev skildras hur samhället inte hör kvinnornas rop på hjälp. Kerstin Weigl och Kristina Edblom intervjuas av Sharon Jåma. 10:45: Hållbarhetsforum: Makt, pengar och ansvar. Trots Parisavtalet och hållbarhetsmålen är de miljöskadliga investeringarna fortsatt större än de gröna. Vem har ansvar för att det är så? Statsvetare Victor Galaz, inleder. Därefter panelsamtal med Georgia Destouni, hydrolog, Lena EK, Södra skogsägarna, miljörättsforskare Jonas Ebbesson, och Parul Sharma, Greenpeace. Arrangör: Stockholms universitet. Från Hållbarhetsforum 29/10. 12:00: Rapport. 12:03: Narrativet Sverige - om Sverigebilden. Bakom alarmerande nyhetsrubriker och höga toner i samhällsdebatten finns ett samhälle som var dag arbetar för att förebygga och hantera en allt mer publik organiserad brottslighet. Bilden av Sverige i utlandet. Med Anette Novak, Statens medieråd, kriminolog Maria Molin, Per-Arne Wikström, Svenska institutet. Arrangör: MSB och SKL. 13:00: Minskade utsläpp, fler sysselsatta och utbildning. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), finansminister Magdalena Andersson (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.