Forum Tis 3 dec 09:00

09:00: Pisa-rapporten: Svenska 15-åringars kunskapsnivå. DIREKT.Hur står sig svenska 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap jämfört med 15-åringar i andra OECD-länder? Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, presenterar de svenska resultaten i Pisa-undersökningen, världens största elevstudie. 09:30: SCB Val i dag. Om Statistiska centralbyråns senaste undersökning om hur svenskarna skulle rösta om det var val i dag. 10:00: Försörjningskedjornas svagaste länk.Samhället blir allt mer beroende av att försörjningskedjorna av varor som energi, livsmedel och läkemedel fungerar. För att klara försörjningen också i kris och krig krävs åtgärder som går utanför det vardagliga. Med Eva Leth, krisberedskapsstrateg, Karl Björklund, Energimyndigheten, Niklas Eklund, Arktiskt forskningscentrum och Therese Frisell, Livsmedelsverket. Arrangör: MSB och SKL. Från 19/11.11:00: JO:s verksamhet. DIREKT.Konstitutionsutskottet, KU, håller ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under verksamhetsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019.12:00: Rapport.12:03: forts JO:s verksamhet. DIREKT.12:30: Politik i bokhyllan: Jakten på Dawit.Journalisten Dawit Isaak har utan rättegång suttit i eritreanskt fängelse sedan 2001. Martin Schibbye menar att förutsättningarna för att han ska släppas fri aldrig har varit bättre. Sharon Jåma intervjuar. Från 19/9.12:45: EU:s nya gröna giv.Lång väg fram till EU:s klimat- och miljömål trots det ambitiösa program som nu ska sjösättas. Fredrick Federley (C), en av dem som utformar klimatpaketet, diskuterar med Pär Holmgren (MP). Programledare: Marcus Carlehed. Från 27/11.13:00: Samsjuklighet, utvecklingstid och psykisk ohälsa. DIREKT.Interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor.14:40: Så säkrar små kommuner ekonomin.Är färre och större kommuner lösningen för att alla ska få den välfärd som krävs? En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Med Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting, Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund och Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund. Moderator: Marianne Rundström. Arrangör: Kvalitetsmässan. Från 12/11.15:45: Politik i bokhyllan: Finansministern. DIREKT.Anders Borg berättar om sina år i politiken och hur det var att sköta Sveriges finanser under den mest stormiga ekonomiska perioden sedan trettiotalets depression. Intervjuare är Niklas Ekdal.16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.