Forum Fre 6 dec 2019 09:00

09:00: Straffrabatt, migrationsdomstolar och rovdjurspolitik. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), finansminister Magdalena Andersson (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor.12:00: Rapport.12:03: Bostadsutvecklingsdagen - trender och behov.Trender och tendenser på bostadsmarknaden, med Joakim Lusensky, Mäklarsamfundet. Bostadsanalytiker Simon Imner berättar om en ny modell för att beräkna behovet av bostäder och demografen Maria Pleiborn talar om hur vi kan hantera ungas och äldres behov på bostadsmarknaden. Arrangör: Bostadsforum. Del av heldagskonferens. Från 3/12.13:15: Hur leds vården bäst?Hur hanterar chefer i vården personalbrist och resursbrist? Ledarskapet försvåras av krav på detaljstyrning. Med nationalekonom Laura Hartman, Veronica Magnusson, Vision, Staffan Isling, SKL, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska. Arrangör: Kvalitetsmässan. Från 13/11.14:35: Antisemitism i religiösa och politiska miljöer.Om antisemitism i islamistiska och jihadistiska miljöer ​med Magnus Sandelin, Doku, Filip Ahlin, Försvarshögskolan, samt om antisemitism i vit makt-och högernationalistiskamiljöer​ med Daniel Poohl, Expo, Jenny Strindlöv,journalist, Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker, Uppsala universitet. Moderator: WillySilberstein​. Arrangör: Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA. Från 8/11.15:30: Pisa-rapporten: Svenska 15-åringars kunskapsnivå.Hur står sig svenska 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap jämfört med 15-åringar i andra OECD-länder? Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, presenterar de svenska resultaten i Pisa-undersökningen, världens största elevstudie. Från 3/12. 16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.