Forum Tis 10 dec 2019 14:00

14:00: Bostadsutvecklingsdagen - morgondagens boende. Nya boendetrenders betydelse för bostadsproduktion, arkitektur och inredning, med Erik Bruhn, Archus Arkitekter. Dessutom ger Martin Grander, fil dr i urbana studier, en lägesanalys av hur man skapar bostäder för alla. Behövs en ny bostadssocial utredning? Avslutningsvis en paneldiskussion med bostadsmarknadens parter: Marie Linder, Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna och Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta. Arrangör: Bostadsforum. Sista delen av en heldagskonferens. 15:35: Migrationskris i Europa - hur ska den lösas? Splittringen är nämast total i en av EU:s största ödesfrågor. Vilken är vägen fram till en gemensam migrationspolitik? Debatt i EU-parlamentet i Strasbourg med EU-parlamentarikerna Sara Skyttedal (KD), Malin Björk (V), Peter Lundgren (SD) och Evin Incir (S). Programledare: Marcus Carlehed. 16:00: Mats möter Ebba Busch Thor (KD). Snart ett år efter januariöverenskommelsen intervjuar SVT:s Mats Knutson riksdagens partiledare om det nya politiska landskapet och konsekvenserna för svensk politik.