Forum Tis 17 dec 2019 09:00

09:00: Demokratins utmaningar i tider av polarisering. Riksdagens konstitutionsutskott håller en öppen utfrågning om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid. Med Sören Holmberg, Elin Naurin och Bo Rothstein, alla från Göteborgs universitet. 11:00: Återrapportering från Europeiska rådets möte. DIREKT. Statsminister Stefan Löfven informerar riksdagen om senaste EU-toppmötet som bland annat handlade om klimatförändringarna och EU:s långtidsbudget. 12:00: Rapport. 12:03: Debatt om migration och arbetsmarknad. DIREKT. Debatt i riksdagen inför beslut om 2020 års statsutgifter för bl a migration, arbetsmarknad och arbetsliv. 15:40: Mats möter Nyamko Sabuni (L).Snart ett år efter januariöverenskommelsen intervjuar SVT:s Mats Knutson riksdagens partiledare om det nya politiska landskapet och konsekvenserna för svensk politik. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt idag.