Helgmålsringning Avsnitt 28

Prästen Mikael Billemar talar om spegelbilder och verklighetsbilder utifrån ett konstverk av Dan Graham.