Helgmålsringning Avsnitt 26

Biskop Mikael Mogren talar om en grund som består även om allt ligger i ruiner.