Uppdrag granskning Uppdrag granskning sommar: De nya surrogatmödrarna

Om surrogatmödraskap utomlands - en växande industri. Redaktionen återvänder till tidigare reportage och berättar vad som hänt efteråt. Del 2 av 8.