EU-val 2019: Aminas Europaresa

Amina Hakia Jabri, 20 år, är andra generationens sverigefinne, svenskmarokan och svensk. Hon håller på med sin militärtjänst och utbildar sig till militärtolk. Under en ledighet reser hon till Berlin och Bryssel för att träffa vänner. Hur ser dagens Europa ut i deras ögon?