Anonym Svensk dokumentärfilm från 1991

Utifrån fynd i en container berättar skådespelaren Ernst Hugo Järegård och författaren Stig Larsson var för sig om en person som de tror sig kunna identifiera. Redan i filmen Vad som helst - till synes använde Eric M Nilsson en berättarteknik där han klipper ihop olika intervjuer på ett sätt så att åskådaren får intrycket att de talar om samma sak medan de i verkligheten kan tala om något helt annat oberoende av varandra.