Kroppsspråk Säsong 1 - Avsnitt 6: Övning ger färdighet

Kan kunskap om ditt kroppsspråk ge dig bättre självförtroende? Sebastian upplever sig som en social och utåtriktad kille, men i möte med främmande människor blir han osäker och nervös. Han deltar i ett experiment, där han måste ta kontakt med främmande och dessutom ljuga för dem. Kan lärdomarna ge honom större självförtroende i mötet med folk han inte har träffat tidigare? Del 6 av 6: Övning ger färdighet.