Flugor VHS

VHS. Reportageserie om trender som kommit och gått.