Den stora branden Teaterföreställning från 2018

En föreställning av Västmanlands Teater baserad på verkliga händelser - en föreställning som berör oss alla i klimatförändringars tid. Mitt i vardagens lugn sker plötsligt det otänkbara. Värmen, blåsten och torkan ger grogrund till de våldsamma skogsbränderna som drabbat flera platser i Sverige de senaste varma somrarna. Hur kan elden sprida sig så oerhört snabbt? Och vad händer inom en människa när enda vägen att rädda livet är att hoppa rakt ner i sjön? Det är en berättelse om vad som händer när katastrofen kommer. Hur brandmän och frivilliga jobbar sida vid sida för att hejda lågorna som förstört hela samhällen, hur människor reagerar på både varandra och på hotet som närmar sig. I den stora ensemblen ser vi bland andra Cicilia Sedvall, Jacob Ericksson och Bodil Malmberg i rollerna. Regi av Niklas Hjulström.