Forum Tis 14 maj 09.00

09:00: Presentation av Försvarsberedningens slutrapport. DIREKT. Ordförande Björn von Sydow (S) presenterar Försvarsberedningens slutrapport som anger inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025. Därefter kommentarer från samtliga deltagande partiers representanter. 10:30: EU-val 2019: Debatt om försvaret. Hur mycket resurser ska satsas på gränsbevakning, terrorbekämpning och en gemensam armé? Toppkandidaterna Tomas Tobé (M), Malin Björk (V) och Soraya Post (Fi) debatterar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Programledare: Katia Elliott. Från 10/4. 11:00: Hur motverkar vi stereotypa bilder av minoriteter? Sveriges befolkning blir allt mer heterogen och röster höjs för att det ska speglas i populärkultur, politik och medier. Vilka väljs ut att representera och vad får det för konsekvenser? Arrangör: Timbro. Från 25/4. 12:00: Rapport. 12:03: Efter 1990-talets stora skolreformer - hur blev det? DIREKT. Rapporten Systemskiftet - när skolan gick från gemensamt till privat, presenteras och diskuteras. Med rapportförfattaren Sten Svensson, oberoende skolexpert, Anna Ekström (S), utbildningsminister, Åsa Fahlen, ordf Lärarnas Riksförbund och Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet. Arrangör: Arena Idé. 13:00: Debatt om kulturskaparnas villkor. DIREKT. Riksdagen debatterar kulturutskottets förslag. 14:00: Medierna och klimatet. DIREKT. Vilket ansvar ska journalistiken ta i klimatfrågan? Med Björn Wiman, kulturchef DN, Anna Roosvall, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malin Mendel, Indienkorrespondent SVT och Ginna Lindberg, utrikeschef SR. Arrangör: institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Första delen av ett längre seminarium. 15:40: Svenskarnas digitala nyhetsvanor. Medielandskapet har på några decennier genomgått radikala förändringar. Med Ulrika Andersson, biträdande föreståndare för SOM-institutet Göteborgs universitet. Från SOM-seminariet 9/4. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.