Forum EU-val 2019: Debatt om migrationen

Ska asylsökande fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer? Hur ska EU hantera migranter som försöker ta sig över Medelhavet? Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L) och Peter Lundgren (SD) debatterar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Programledare: Katia Elliott. Från 2/4.