Forum EU-val 2019: Debatt om försvaret

Hur mycket resurser ska satsas på gränsbevakning, terrorbekämpning och en gemensam armé? Toppkandidaterna Tomas Tobé (M), Malin Björk (V) och Soraya Post (Fi) debatterar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Programledare: Katia Elliott. Från 10/4.