Nordens nomader

Ett reportage om renskötsel i finska lappmarken inspelat av det finska TV-bolaget Mainos 1972.