Forum Tor 12 dec 2019 15:15

14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:10: Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Hur ska EU hantera länder som Ungern och Polen som anses bryta mot rättsstatens principer? Och hur ska EU vara mot andra länder som avviker men som EU har avtal med? Diskussion mellan EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L/Renew Europe) och Charlie Weimers (SD/ECR). Programledare: Marcus Carlehed. 15:25 EU:s The green deal. EU-kommissionen har precis presenterat The green deal - den gröna giv som ska ta hand om klimatkrisen. Målet är att EU ska vara klimatneutralt 2050 och det ska uppnås genom en klimatlag som ska binda upp medlemsländerna. Frågan är om den gröna given räcker och om den är tillräckligt konkret. Det diskuterar EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C/Renew Europe) och Heléne Fritzon (S/SoD). Programledare Marcus Carlehed. 15:35: Mats möter Per Bolund (MP). Snart ett år efter januariöverenskommelsen intervjuar SVT:s Mats Knutson riksdagens partiledare om det nya politiska landskapet och konsekvenserna för svensk politik.