Vetenskapens värld Dödliga piller

Del 13 av 20: Dödliga piller. Smärtmedicin dödar tusentals i USA. Människor i kris får medicin utskriven och blir beroende. Drogberoende ses ofta som bristande moral men forskare vet nu att det är hjärnan som reagerar kemiskt som ett svar på droger. Det bästa sättet att rädda liv är att behandla bruket som en sjukdom med de medel och mediciner som finns till buds. Metoden kallas harm reduction och är kontroversiell bland dem som istället vill bekämpa all form av missbruk. Programledare: Victoria Dyring.