Gudstjänst Avsnitt 12

Ungdomsmässa med tema att resa sig igen. Prästen Victoria Björk Karlsson predikar och Sigrid Nikka talar om vad rollspelen betytt för henne för att hitta sig själv. Körerna Apostlakören och Annakören med solister medverkar i gudstjänsten under ledning av Martin Haksten.