Pick a colour Säsong 2 - Avsnitt 3: Shop

Shop. Flea har loppmarknad på bänken och Bug är den första kunden. Barnpanelen ställs inför frågorna "What would you sell on a flea market?" och "Say something you can't buy for money". Del 3 av 10. UR.