Jaktliv Säsong 1 - Jägarsnack: Ungdomar i jakt

Evelina och Thomas Knutsson diskuterar hur vi tillsammans kan främja ett natur- och jaktintresse hos ungdomar.