Den helige i päls Svensk naturfilm från 2013.

Hos samerna sägs björnen ha samma betydelse som Kristus har för kristna. Bland forskare ses björnen som en nyckel till flera av den mänskliga kulturens medicinska problem. Filmen är en poetisk resa in i en urgammal relation byggd på djup respekt för hela tillvaron. Naturfilm av Björnola Lind och Torkel Lundberg.