Röda älgar Svensk naturdokumentär.

I spåren av en urgammal myt om röda älgar färdas vi genom det norrländska landskapet och dess invånare. En film av Torkel Lundberg och Björnola Lind.