Forum Tor 28 feb 09.00

09:00: Psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik. DIREKT.Öppen utfrågning i socialutskottet om samsjuklighet, det vill säga när personer har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. 12:00: Rapport. 12:03: Debatt om kultur och fritid för barn och unga. DIREKT. Riksdagens ledamöter debatterar även folkbildningsfrågor. 13:00: Pressträff: utökad terrorlagstiftning. DIREKT. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) presenterar lagrådsremissen. 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Debatt om jakt- och viltvård. DIREKT.Riksdagsdebatten om utskottens förslag fortsätter. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.