Forum Tis 5 feb 09.00

09:00: Tio år efter finanskrisen - är regelverken effektiva? DIREKT. Finansutskottet håller en öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Med Erik Thedéen, gd Finansinspektionen, Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Stefan Ingves, riksbankschef, m fl. 11:45: Wallenberg om AI, klimatkris och handelskrig. Jacob Wallenberg, ordförande Investor, om vad som ska hända när jobb går förlorade på grund av artificiell intelligens, om Investors ansvar för klimatkrisen och om Donald Trumps handelskrig. Erica Bjerström intervjuar i Davos. Från 23/1. 12:00: Rapport. 12:03: Försvarsförmåga i dag och i morgon. Med Jonas Haggren, chef ledningsstaben Försvarsmakten, Fredrik Ståhlberg, chef armétaktisk stab, Försvarsmakten, Mats Helgesson, flygvapenchef Försvarsmakten och Jens Nykvist, marinchef Försvarsmakten. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 12:35: Kommentarer om Sveriges försvarsförmåga. Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert och Linda Nordlund, ledarskribent Expressen. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 12:50: Framtidens försvar - nödvändiga förändringar. Vilken inriktning behöver försvaret för att kunna möta framtida hot? Med Benjamin Dousa, ordf Muf och Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. Från 14/1. 13:00: Gårdsförsäljning, inhyrd personal och lärarbrist - DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen med socialminister Lena Hallengren (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S). 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.