Forum Tis 29 jan 09.00

09:00: Stora Infradagen 2019. Om utmaningar för företag och organisationer som arbetar med infrastruktur. Finns det i framtiden arbetskraft och har den rätt kompetens? Vilka konsekvenser får fortsatt ökade krav på hållbarhet? Med Anna Rosling Rönnlund, Magnus Persson, Maskinentreprenörerna, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 25/1. 12:00: Rapport. 12:03: Stora Infradagen 2019. Seminariet fortsätter. 13:30: Rösträttens århundrade. I december var det hundra år sedan riksdagen tog beslutet om allmän och lika rösträtt. Det högtidlighölls med ett seminarium om demokratins framväxt och utgångspunkten var antologin Rösträttens århundrade, framtagen av Riksbankens Jubileumsfond. Från 17/12. 15:00: Artificiell intelligens - en pågående revolution? Med Sara Mazur, styrelseledamot Saab, Magnus Sahlgren, forskare Research Institutes of Sweden, Joel Brynielsson, biträdande forskningsledare FOI. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 15:35: Artificiell intelligens - potential och risker. Med Marika Ericson, doktorand Försvarshögskolan, Sara Wrige, präst i Svenska kyrkan och doktor i fysik, Niklas Karlsson (S), ordförande försvarsutskottet, och Allan Widman (L), ledamot försvarsutskottet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.