Forum Fre 25 jan 09.00

09:00: Utfrågning om fossilfria transporter. Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Från 17/1. 12:00: Rapport. 12:03: Vad händer när de rika blir rikare? Antalet miljardärer har ökat de senaste åren och deras förmögenhet växer. Vad får det för konsekvenser för samhället när förmögenheten koncentreras på några få? Med nationalekonomerna Daniel Waldenström och Agneta Berge, Lisa Pelling, tankesmedjan Arena Idé, Mattias Svensson, liberal skribent, m fl. Arrangörer: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier. Från 26/11. 13:50: Den komplexa tjänstepensionen. Tjänstepensionen är en allt viktigare del av pensionssparandet. Men den är inte lätt att förstå. Hur kunde det bli så komplicerat? Forskarna Johannes Hagen och Mikael Elinder presenterar en ny rapport som kommenteras av Louise Sander, Handelsbanken Liv, Ossian Wennström, Sveriges Kommuner och Landsting, m fl. Arrangör: SNS. Från 27/11. 15:20: Svenskt totalförsvar i norr - en lägesbild. Med Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län, Ulf Siverstedt, chef norra militärregionen Försvarsmakten, Anna Lindh-Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 15:45: Politik i bokhyllan: Inifrån. Som partiledare för Moderaterna hade Anna Kinberg Batra chans att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, men istället tvingades hon avgå efter attacker från partikamrater. Anna Kinberg Batra intervjuas av Sharon Jåma. Från 26/11. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.