Renskiljningen - Rátkkagárdi

I Rátkkagárdi får du följa med under det pulserande arbetet i renskiljningsgärdet i Suorva där Sveriges största sameby Sirges skiljer renar. Renskötseln har drabbats hårt av klimatförändringar. Renskiljning sker senare för varje år på grund av brist på snö. Programmet visar när den stora renhjorden har samlats för vintern för att nu skiljas i mindre vintergrupper och för flytt till vinterbetesland. Människor från flera samebyar, olika släkter och familjer jobbar tillsammans.