Nobel 2018: Föreläsningarna Medicin

Medicinpristagarna föreläser vid Karolinska Institutet.