Kulturnyheterna Fre 7 dec 21.18

Nyhetsprogram om kultur