Swing med kvinnliga förtecken

Swing, ett reservat för Benny Goodman? Inte alls! På 1930- och 40-talet turnerade hundratals kvinnliga musiker i glamourösa damorkestrar runt USA. Så låt oss kalla dem för vad de var, skickliga storband, helt enkelt. Låt oss också kalla klimatet i Amerika för vad det var: sexistiskt, rasistiskt och intolerant på många sätt. En kritikerrosad dokumentär som blir en senkommen hyllning till dessa magnifika musiker på marginalen.