Uppdrag granskning Drogerna på insidan: del 2 av 3

De tvångsvårdas, är ofta utsatta och psykiskt instabila. Personer som är intagna på statens hem för tvångsvård av missbrukare är beroende av personalen - personal som i flera fall inlett relationer med de intagna.