Världens Barn - summeringen Insamlingsgala från 2018.

Kattis Ahlström sammanfattar årets kampanj och insamlingsresultat från hela Sverige redovisas tillsammans med gäster och reportage.