Jag minns – Utöya och Tsunamin K special.

Har samhällets behov av minnesmonument ökat? De senaste två decennierna har det runt om i världen, i skuggan av katastrofer och terrordåd, skapats flera nationella minnesmärken. Den svenska konstnären Jonas Dahlberg fick uppdraget att ansvara för minnesplatsen efter Utöya-tragedin i Norge. Efter massiva protester stoppades dock hans konstprojekt "Memory wound". Vad var det som hände? På Djurgården i Stockholm invigdes i juni danskan Lea Porsagers minnesmärke över de 543 svenskar som dog i tsunamin. Staffan Bengtsson och fotografen Tobias Ehrnvall har rest i minnesmärkenas spår.