Raskortet Svensk dokumentär från 2014

Hur är det att vara svart i Sverige - ett land med självbilden som världens mest toleranta och fördomsfria? Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en annan verklighet. Dokumentären Raskortet visades för första gången 2014.