Raskortet Svensk dokumentär 2014.

Hur är det att vara svart i Sverige - ett land med självbilden som världens mest toleranta och fördomsfria? Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en annan verklighet.