Agenda Agenda valspecial

Finns även som teckenspråkstolkat - spela Agenda valspecial

Agenda samlar företrädare för partierna i ett nytt politiskt landskap. Vilka ska styra Sverige nästa mandatperiod? Gäster: Jimmie Åkesson (SD), Anders Ygeman (S), Jan Björklund (L), Gunnar Strömmer (M), Henrik Oscarsson, statsvetare, m.fl. Programledare: Camilla Kvartoft och Anders Holmberg.