Sökandet efter Djingis Khans grav Fransk vetenskapsfilm från 2016.

Många har utan framgång sökt efter Djingis Khans grav genom åren. Även om den fortfarande anses helig i Mongoliet och allt sökande därför omgärdas med hårda restriktioner lyckas en fransk expedition till slut finna den. Åtminstone med en sådan grad av säkerhet som är möjlig utan utgrävning -- vilket är förbjudet. Men med en kombination av teknik och studier av kända kejserliga gravar i Kina lyckas forskarna ändå med stor sannolikhet slå fast platsen och dess mausoleum.