Forum Mån 2 jul 09.30

09:30: Vänsterpartiets dag. Camilla Kvartoft presenterar dagens sändning. 09:32: Mitt i Almedalen: Politikerveckan 50 år. Lena Lid Falkman, redaktör för boken "Almedalen - makt, magi och möten" och Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, om politikerveckan då, nu och i framtiden. 09:40: Bästa jobbpolitiken. Hur ska jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda minskas? Jessica Polfjärd (M) och Ali Esbati (V) debatterar på SVT:s scen. 09:55: Pressträff med Jonas Sjöstedt (V). Vänsterpartiets partiledare inför sitt tal kl 19.00 i kväll i Almedalen. Kommentar efteråt av Elisabeth Marmorstein. 10:30: Panelen - viktigaste frågan för Vänsterpartiet. Reaktioner och kommentarer efter Jonas Sjöstedts (V) pressträff. Med Alice Teodorescu, chef ledarredaktionen GP och Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR. 10:45: Riksdagsvalet - även ett val till EU:s ministerråd. Vilken betydelse har EU-politiken i den svenska valrörelsen? Med Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker, Marie Granlund (S), riksdagsledamot, Lars Ströman, ledarskribent Nerikes Allehanda och Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige. 11:30: Morgondagens SVT, SR och UR - nu ska det avgöras. Public service-kommittén presenterade nyligen förslag på hur framtiden ska se ut för SVT, SR och UR. Vad betyder förslagen och vilken roll ska bolagen spela i ett snabbrörligt digitalt medielandskap? Med Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Hanna Stjärne, vd SVT, Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Filippa Wallestam, strategichef MTG, m fl. Arrangör: Sveriges Radio. 12:30: Efter Brexit - i vilket Europa vill vi leva? Om ett knappt år är det val till Europaparlamentet. Debatten om EU:s framtid blir en viktig del av valdebatten. Hur stor ska unionen vara i framtiden och vilka frågor ska den ägna sig åt? Med Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker, Marie Granlund (S), riksdagsledamot, Lena Mellin, Aftonbladet och Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige. 13:15: Demokratins vecka. SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström analyserar hoten mot demokratin, bland annat efter valet av Donald Trump. 13:30: Bästa vårdpolitiken. Väljarnas viktigaste fråga är vården. Hur ska framtidens vård se ut? Karin Rågsjö (V) och Acko Ankarberg (KD) debatterar på SVT:s scen. 13:40: Hur skyddar EU minoriteters rättigheter?Hur är läget för EU:s minoriteter och vad kan och bör EU göra för att värna deras intressen? Med EU-parlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Soraya Post (Fi) och Bodil Valero (MP) samt Katherine Cash, Svenska missionsrådet. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige. 14:25: Bästa migrationspolitiken. Ska politiken stramas åt eller bli mer generös? Johan Forssell (M) och Maria Ferm (MP) debatterar på SVT:s scen. 14:35: Mobilförbud och böneutrop - politik eller symbolfrågor? Jobben, välfärden och klimatet - framtidsfrågorna som kräver långsiktiga politiska lösningar är många, men ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor? Vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör det? Med Ulrica Schenström, politisk analytiker, Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter, m fl. Arrangör: Futurion. 15:20: Demokratins utmaningar. Demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) om valdeltagande och vikande förtroende för etablerade medier. 15:35: Varför lyfter inte Feministiskt initiativ? Partiledaren Gudrun Schyman intervjuas på SVT:s scen inför ännu en valkampanj för att komma in i riksdagen. 15:45: Panelen - summering av dagen. Dagens viktigaste politiska frågor kommenteras och analyseras av Veronica Palm, fd riksdagsledamot (S) och Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter.