Strindberg & Beethovengubbarna

Det finns människor som viger sina liv åt en enda tonsättare. Författaren August Strindberg idealiserade Ludvig van Beethoven. I en nästan manisk hängivenhet bjöd han varje vecka hem en grupp konstnärsvänner som han kallade "Beethovengubbarna" för att lyssna på och diskutera mästarens musik. I Beethoven sökte och fann konstnärerna förutom ojämförlig musik, gemenskap i kampen för människors lika värde och eftersträvansvärd genialitet. Prisade pianisten Roland Pöntinen turnerar både i Sverige och utomlands med ett hyllat Beethovenprogram. I kväll spelar Pöntinen Strindbergs två Beethovenfavoriter, "Appassionatan" samt "Stormsonaten" - stycket som Strindberg lekfullt döpte om till "Spöksonaten" efter sin egen suggestiva pjäs.