Forum Tis 26 jun 09.00

09:00: Debatt om klimatförslag och stöd för yttrandefriheten - DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen med statsråden Isabella Lövin (MP) och Margot Wallström (S). 10:00: Baylan: "Bryt segregationen" - DIREKT. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) presenterar regeringens långsiktiga insatser för att bryta segregationen. Plats: Fittjavägen 9, Fittja centrum, Botkyrka, Stockholm. 10:30: Perspektiv på integration - vart är vi på väg? Två nya rapporter presenteras som handlar om hur snabbt flyktingar med olika bakgrund integreras i Sverige och hur skatter och bidrag påverkar drivkrafterna till arbete. Medverkande: Nationalekonomerna och rapportförfattarna Joakim Ruist och Eva Löfbom, Johan Forsell (M), integrationspolitisk talesperson, Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, Annika Sundén, Arbetsförmedlingen m fl. Arrangör: ESO. 13:25: Järvaveckan: Delaktighet och valdeltagande - politikerpanel. Om valdeltagandet och det politiska engagemanget på lokal nivå. Med Sissela Nordling Blanco (Fi), Joar Forssell (L), Banar Sabet (C), Sultan Kayhan (S), m fl. The Global Village. 14:10: Järvaveckan: Bostad och stadsmiljö - politikerpanel. Om möjligheten att skaffa sig eget boende. Måste man vara förmögen? Med Caroline Szyber (KD), Lorentz Tovatt (MP), Joakim Larsson (M), Peter Wallmark (SD), m fl. Arrangör: The Global Village. 14:55: Rapport om arbetsförhållanden i multinationella företag. Ett samtal om rapporten Global Rights Index, världsfackets årliga granskning av arbetsförhållandena i multinationella företag. Vilka bolag ligger på svarta listan och hur kan det bli möjligt att få in mänskliga rättigheter. I panelen Veronica Magnusson, ordförande Vision, Göran Arrius, ordförande Saco och Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande. Moderator: Maja Aase. Arrangör: Union to Union. 16:00: Rapport. 16:05-16:15: Forum: Hänt i dag.